top of page
Hall of fame narrow banner.png

HALL OF FAME

We owe so much to these people. We thank them for all their help, in and out of the court.

Vasilis Raikos

2017 - 2022

Nathan Ross

2022 - 2023

Pedro Albuquerque

2017 - 2018

Alexandros Pilichos

2018 - 2020

Joe Mungombe

2018 - 2021

Kostas Papadopoulos

2018 - 2021

Martyn Cardno

2020 - 2023

Mark Finnigan

2019 - 2023

Antonis Kalaitzis

2017 - 2018

Povilas Janulevicius

2019 - 2020

Dionysis Dellios

2017 - 2021

Aria Saremi

2018 - 2021

Theodoros Andreou

2018 - 2023

Ioannis Mourgkasis

2017 - 2018

Spyros Themelis

2018 - 2019

Lefteris Toramanidis

2019 - 2021

Georgia Tsoraklidou

2018 - 2022

Oscar Alvarez

2018 -2021

Solomon SSebuliba

2019 - 2023

Michail Pantazopoulos

2017 - 2018

Alexandros Lapordas

2017 - 2019

Stelmos Simantirakis

2019 - 2022

Christos Nikolaou

2018 - 2020

roster banner.png
bottom of page